Inschrijven

Leuk dat je wilt gaan volleyballen! Om ook daadwerkelijk te kunnen spelen hebben we gegevens van je nodig. Vul onderstaand formulier in om je inschrijving te voltooien. Na inschrijving ontvang je automatisch een bevestiging.


Uitschrijven

We vinden het jammer dat je stopt met volleyballen en dit kan allerlei redenen hebben. Via onderstaand formulier kun je je uitschrijving bevestigen. We hopen je op een dag weer te verwelkomen bij de vereniging!


Inschrijfformulier

    Klik op ‘Bestand kiezen’ om een foto van de voorzijden van je gezicht te uploaden. Deze foto is nodig wanneer je wedstrijden gaat spelen. Hiermee registreren we je bij de Nevobo:

    In verband met de AVG (privacy) moeten wij het volgende vragen: Heb je bezwaar dat er foto’s van je worden gepubliceerd op de site en/of social media?

    Als lid van Volleybalvereniging "MYTILUS" ga ik akkoord met het volgende: • Ik betaal eenmalig een inschrijfgeld van € 15,-- bij de eerste contributie inning; • Ik betaal de contributie per half jaar vooruit, peildatum incasso 1 januari en 1 juli. • Ik machtig Mytilus, tot wederopzegging, tot automatische incasso van de contributie van bovenvermeld rekeningnummer; • Ik zal voldoen aan de bepalingen uit de statuten en het huishoudelijk reglement van Volleybalvereniging Mytilus; • Ik zal in voorkomend geval mijn lidmaatschap uitsluitend schriftelijk (mag ook via e-mail) opzeggen aan de ledenadministrateur van de vereniging. Dit dient minimaal één maand voorafgaand aan de halfjaarlijkse peildatum incasso te geschieden; • Indien hieraan niet voldaan wordt, is nog een half jaar contributie verschuldigd; *

    Uitschrijfformulier

    3 + 1 = ?