Visie op jeugdtrainingen en wedstrijden

Sinds het volleybalseizoen 2015-2016 zijn de jeugdafdelingen en de (trainings-)teams van de aspiranten grotendeels gebundeld door een samenwerking tussen Mytilus uit Goes en VVS’92 uit Vlissingen. Beide verenigingen hebben een groeiende jeugdafdeling.

We vinden het belangrijk om de visie op volleybal van de beide jeugdbesturen en haar trainers helder te formuleren. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn en weet een ieder (speler, ouder en trainer) wat hij/zij kan verwachten van de jeugdopleiding.

Pijlers voor onze visie zijn:

  • Leeftijd
  • Kunde
  • Potentieel
  • Motivatie
  • Weerbaarheid

Maar bovenal wordt onze visie het best omschreven als “Motivatie boven prestatie”.

Motivatie en plezier in de sport is het voornaamste, tijdens trainingen en wedstrijden. Direct daarop volgend streven we er naar de teams samen te stellen op basis van kwaliteit. Hierbij speelt talent ook een rol. Voor ons is een speler die op zijn of haar eigen niveau vorderingen maakt, een talent.

Doordat volleybal een teamsport is, wordt veel aandacht besteedt aan “elkaar accepteren en helpen”. Bij de jeugd staan we open voor iedereen die graag sport. De club voorziet in de best mogelijke begeleiding op ieders niveau, zowel in de richting van een zo hoog mogelijk competitieniveau als van een meer recreatief niveau. Onze jeugd is immers de toekomst van de club, op welk niveau ze ook spelen.

Onze visie vertalen we in een trainingsopbouw. Voor ieder niveau zijn vaardigheidsprofielen beschikbaar gesteld door de Nevobo. Vanuit deze profielen formuleren we de trainingsstof die aangeboden moet worden voor dit niveau. Zo is het voor een ieder helder op welk niveau een jeugdlid op dat moment presteert. Om spelers door te schuiven naar een volgend niveau zal een combinatie van motivatie en prestatie van belang zijn waarbij de motivatie de doorslag geeft.

Voor de wedstrijden geldt hetzelfde principe. In Zeeland is het strikt leeftijdsgebonden spelen los gelaten omdat de teams anders niet vol komen met spelers. Mede hierdoor hebben we er voor gekozen om teams zoveel mogelijk te selecteren op basis van bovenstaande pijlers alsmede de wijze waarop wij achten dat de aspirant het best tot zijn/ haar recht komt.

Er wordt gespeeld in de categorieën C-, B- en A-jeugd. De leeftijden in deze groepen variëren tussen de 11 en 17 jaar.

We streven ernaar om alle jeugdspelers en speelsters ongeveer evenveel speeltijd te geven. De coaches zijn hiervoor verantwoordelijk. Extra speeltijd kun je verdienen door gemotiveerd te zijn tijdens de trainingen en wedstrijden, door inzet te tonen voor activiteiten van de vereniging en door andere teamleden te helpen. In een enkele situatie zal de trainer/coach kiezen voor een ander wisselbeleid. Bijvoorbeeld wanneer een team voor het kampioenschap zal kunnen spelen.

Wat trainingen betreft streven we er naar dat de CMV-jeugd 1x in de week traint. Enkele niveau 6 spelers kunnen gevraagd worden om met de aspiranten in de C-poule mee te trainen en te spelen. (Extra).

Bij de aspiranten wordt 2x in de week getraind. Mede door de samenwerking bestaat de mogelijkheid een 2e keer in de week te trainen. De jeugdtrainingen zijn in Goes op de dinsdagavond en in Vlissingen op de vrijdagavond.

Het is mogelijk om spelers aan te melden bij de volleybal school van de volleybalbond. Hiervoor zal de trainer een keuze maken en de spelers en ouders benaderen om eventueel de speler op te geven voor de selectietraining.

Naast volleybaltrainingen en wedstrijden vinden we het belangrijk dat er diverse activiteiten worden georganiseerd. Dit wordt aan het begin van ieder seizoen beschreven in een jaarplanning (zie tabblad activiteiten). Zo weet een ieder wat hij/zij dit jaar mag verwachten. Deze activiteiten zijn bedoeld om de groepssfeer en de betrokkenheid van ouders te verhogen. Zie de volgende link: https://mytilus.nl/activiteiten/

Jeugdcommissie Mytilus Goes

Jeugdbestuur VVS’92 Vlissingen