Wat is de Club van 50?
Dit is een groep mensen die de Mytilus een warm hart toedragen en jaarlijks een bijdragen doen van € 50,-. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, maar het geld wordt ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een bijdrage aan ballen, wedstrijdkleding voor de jeugd, antennes en eventuele andere ideeën die aan gedragen kunnen worden.

Wat krijgt u hiervoor terug?
Een vermelding van uw naam op de website en natuurlijk eeuwige dankbaarheid!

Wie kan er lid worden van de Club van 50?
Uiteraard de leden en oud-leden van Mytilus, maar ook ouders van (jeugd)leden en eigenlijk iedereen die Mytilus een warm hart toedraagt. Voor zakelijke sponsoring verwijzen wij naar onze pagina ‘Sponsor worden’.

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?
Elke donateur mag met een suggestie komen waar het geld aan besteed kan worden. In overleg met het bestuur zal bepaald worden waar de donaties naar toe gaan. Op de jaarlijks ledenvergadering zal een overzicht van inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd.

Hoe kan je lid worden?
Je kunt lid worden door een mail te sturen naar sponsorcommissie@mytilus.nl onder vermelding van ‘Club van 50’.

de club van 50