Visie op trainingen en wedstrijden

Mytilus is een sfeervolle vereniging waar op een gezellige manier en later op een prestatieve manier een balletje rond gespeeld kan worden. Hierdoor is het van belang om de visie op volleybal met de diverse trainers helder te formuleren. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn en weet een ieder (speler en trainer) wat hij/zij kan verwachten van de vereniging.

“Motivatie boven prestatie”.

Bovenstaande kreet is het hoofddoel tijdens trainingen en wedstrijden. Pas in tweede instantie wordt geselecteerd op kwaliteit. Een talent wordt omschreven als een speler die vordert, op zijn of haar eigen niveau.

Doordat volleybal ook een teamsport is wordt aandacht besteedt aan “elkaar accepteren en helpen”. Bij de vereniging moeten we open staan voor iedereen die graag sport. De club moet er wel in voorzien dat iedereen op zijn niveau optimaal wordt begeleid zowel in de richting van een zo hoog mogelijk competitieniveau als van een meer recreatief niveau.

Deze visie vertalen we in een trainingsopbouw. Maar hiervan kan worden afgeweken als uit een wedstrijd blijkt dat andere onderdelen meer aandacht vragen. Om spelers door te schuiven naar een volgend niveau zal een combinatie van motivatie en prestatie van belang zijn waarbij de motivatie de doorslag geeft.

Voor de wedstrijden geldt hetzelfde principe. We streven ernaar om alle spelers of speelsters ongeveer evenveel speeltijd te geven. De coaches/aanvoerders zijn hiervoor verantwoordelijk. Extra speeltijd kun je verdienen door gemotiveerd te zijn tijdens de trainingen en wedstrijden, inzet te tonen voor activiteiten van de vereniging en andere teamleden te helpen. Vanaf ongeveer de promotieklasse zal meer gespeeld worden met een vaste basis.

Wat trainingen betreft streven we er naar dat iedereen de mogelijkheid heeft om 2x te trainen. Talentvolle jeugdleden zullen gevraagd worden om al eerder met hogere seniorenteams mee te trainen. (trainers i.o.m. t.c.; besluit bestuur) En de overige jeugdleden zullen tijdig gaan meetrainen met het laagste seniorenteam om zo de overstap te verkleinen. Jeugdleden die doorstromen zullen worden opgevangen door het team.

Naast volleybaltrainingen en wedstrijden vinden we het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan de taken die nodig zijn om een vereniging draaiend te houden.

Deze visie is bedoeld om de groepssfeer en de betrokkenheid te verhogen en weet een ieder wat hij/zij mag verwachten van de vereniging.

Bestuur Mytilus Goes Juni 2012