Beste leden,

Op dinsdag 28 februari 2023 houden wij ons jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. We willen alle leden en betrokkenen van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens de ALV bespreken we het afgelopen seizoen maar gaan we ook vooruit kijken op het nieuwe jaar en welke mogelijkheden we hebben!

Via onderstaande knop kunt u/jij de agenda voor deze vergadering zien. De knop ernaast is de notulen van vorig jaar mocht u deze nog in willen zien!

Tot dinsdag 28 februari!