Inschrijven

  Als je lid wil worden van V.V. Mytilus, moet je alle onderstaande velden invullen.
  Dit komt dan automatisch terecht bij de ledenadministrateur.
  Je ontvangt hier automatisch een ontvangstbevestiging van.

  Uw voornaam

  Uw achternaam

  Voorletters

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw Adres

  Uw Postcode

  Woonplaats

  Uw telefoonnummer

  Wat is uw geboortedatum ?

  Upload hier een foto van je voorzijde van je gezicht. "Klik op Bestand kiezen"
  "Let op het dient een actuele goed lijkende pasfoto te zijn, van voren genomen (oriëntatie portret)
  Ogen goed zichtbaar.

  "Dit is nodig om u te registreren bij de Nevobo. mits u recreatief wilt gaan volleyballen is dit niet van toepassing."
  MAX 1 MB

  ManVrouw

  Vul hier uw Iban bankrekeningnummer in

  Heb je bezwaar dat er foto's van je gepubliceerd worden?
  NeeJa

  Heb je er bezwaar tegen dat je voor en/of achternaam geplaatst wordt op de website of sociale media?
  NeeJa

  "Er zullen van wedstrijden verschillende foto's gemaakt worden waar mogelijk u ook opstaat, dit moeten wij vragen i.v.m. privacy"

  Met elkaar, voor elkaar!

  Mytilus is vergelijkbaar met een klein bedrijf. Alleen met dat verschil dat de vele taken door leden en ouders van leden worden uitgevoerd zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. Mytilus hecht dan ook waarde aan ‘Met elkaar, voor elkaar’: met andere woorden; iedereen draagt haar of zijn steentje bij aan de vereniging. Naast het rijden naar uitwedstrijden en de verplichte teamtaken op wedstrijddagen door jeugd- en seniorenteams wordt van elk lid (of ouder van een lid) een extra bijdrage verwacht. Hieronder staan een aantal taken genoemd waarvan er minimaal één moet worden aangevinkt!
  Welke taak wil je op je nemen?

  Organiseren activiteitenCommunicatiePublic RelationsSponsoringSocial MediaBestuurslidTrainerCoachScheidsrechter

  Als lid van Volleybalvereniging "MYTILUS" ga ik akkoord met het volgende:

  • Ik betaal eenmalig een inschrijfgeld van € 15,-- bij de eerste contributie inning;
  • Ik betaal de contributie per half jaar vooruit, peildatum incasso 1 januari en 1 juli.
  • Ik machtig Mytilus, tot wederopzegging, tot automatische incasso van de contributie van
  bovenvermeld rekeningnummer;
  • Ik zal voldoen aan de bepalingen uit de statuten en het huishoudelijk reglement van
  Volleybalvereniging Mytilus;
  • Ik zal in voorkomend geval mijn lidmaatschap uitsluitend schriftelijk (mag ook via e-mail) opzeggen aan de
  secretaris van de vereniging. Dit dient minimaal één maand voorafgaand aan de halfjaarlijkse peildatum incasso te geschieden;
  • Indien hieraan niet voldaan wordt, is nog een half jaar contributie verschuldigd;