Inschrijven

Als je lid wil worden van V.V. Mytilus, moet je alle onderstaande velden invullen.
Dit komt dan automatisch terecht bij de ledenadministrateur.
Je ontvangt hier automatisch een ontvangstbevestiging van.

Uw voornaam

Uw achternaam

Voorletters

Uw e-mail (verplicht)

Uw Adres

Postcode & Woonplaats

Uw telefoonnummer

Wat is uw geboortedatum ?

Upload hier een foto van je voorzijde van je gezicht. "Klik op Bestand kiezen"

"Dit is nodig om u te registreren bij de Nevobo. mits u recreatief wilt gaan volleyballen is dit niet van toepassing."

ManVrouw

Vul hier uw Iban bankrekeningnummer in

Heb je bezwaar dat er foto's van je gepubliceerd worden?
NeeJa

Heb je er bezwaar tegen dat je voor en/of achternaam geplaatst wordt op de website of sociale media?
NeeJa

"Er zullen van wedstrijden verschillende foto's gemaakt worden waar mogelijk u ook opstaat, dit moeten wij vragen i.v.m. privacy"

Met elkaar, voor elkaar!

Mytilus is vergelijkbaar met een klein bedrijf. Alleen met dat verschil dat de vele taken door leden en ouders van leden worden uitgevoerd zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. Mytilus hecht dan ook waarde aan ‘Met elkaar, voor elkaar’: met andere woorden; iedereen draagt haar of zijn steentje bij aan de vereniging. Naast het rijden naar uitwedstrijden en de verplichte teamtaken op wedstrijddagen door jeugd- en seniorenteams wordt van elk lid (of ouder van een lid) een extra bijdrage verwacht. Hieronder staan een aantal taken genoemd waarvan er minimaal één moet worden aangevinkt!
Welke taak wil je op je nemen?

Organiseren activiteitenCommunicatieRedactiePublic RelationsSponsoringSocial MediaKader- of bestuurslidTrainerCoachScheidsrechter

Als lid van Volleybalvereniging "MYTILUS" ga ik akkoord met het volgende:

• Ik betaal eenmalig een inschrijfgeld van € 15,-- bij de eerste contributie inning;
• Ik betaal de contributie per half jaar vooruit, peildatum incasso 1 januari en 1 juli.
• Ik machtig Mytilus, tot wederopzegging, tot automatische incasso van de contributie van
bovenvermeld rekeningnummer;
• Ik zal voldoen aan de bepalingen uit de statuten en het huishoudelijk reglement van
Volleybalvereniging Mytilus;
• Ik zal in voorkomend geval mijn lidmaatschap uitsluitend schriftelijk (mag ook via e-mail) opzeggen aan de
secretaris van de vereniging. Dit dient minimaal één maand voorafgaand aan de halfjaarlijkse peildatum incasso te geschieden;
• Indien hieraan niet voldaan wordt, is nog een half jaar contributie verschuldigd;